Coachen met paarden

Coachen met paarden wordt steeds vaker toegepast als vorm van coachen. Niet zo gek, want paarden kunnen feilloos het gedrag van mensen spiegelen. Een paard is een kuddedier en richt zich in de kudde op de leider. Een paard dat in aanraking komt met een mens peilt direct hoe het zit met het leiderschap; hier is communcatie over. 

Een paard is een prooidier en dat maakt hem bij uitstek geschikt om mee te werken in coaching. Immers, een prooidier is altijd alert en gericht op veiligheid en daardoor is hij zich heel bewust van alles in zijn omgeving. Deze sensitiviteit komt zeer goed van pas bij coaching. Deze sensitiviteit van het paard zie je terug in het non verbale gedrag van het paard en kan op een unieke manier verder helpen. De coach is in staat het gedrag van het paard te interpreteren en je zult zelf ook al snel tot inzichten komen.